Εισαγωγή στην Ορθοδοντική

To να ασχοληθεί κανείς με την 3η έκδοση ενός βιβλίου υποδεικνύει ότι είτε ο συγγραφέας είναι προχωρημένης ηλικίας είτε πως πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται άλλου τύπου ενασχολήσεις. Καμιά φορά το πρώτο μοιάζει να ισχύει, αλλά προς το παρόν θα συμφωνήσω με το σκεπτικό ότι, με δεδομένη τη συνεχή εξέλιξη οποιουδήποτε κλινικού αντικειμένου, είναι απαραίτητη η επανεξέταση υπαρχόντων κειμένων για τη σύγχρονη πρακτική. Ειδικότερα, σε πολλές χώρες ο συνδυασμός των απαιτούμενων ικανοτήτων στην Ορθοδοντική αλλάζει. Ελπίζεται ότι αυτή η νέα έκδοση θα βρει ανταπόκριση σε αυτό το διευρυμένο κοινό.

Laura Mitchell

Κωδικός: 0041 Συγγραφέας/είς: Laura Mitchell

Περιγραφή

Η Ορθοδοντική είναι η μοναδική αποκλειστικά οδοντιατρική ειδικότητα στην Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζεται επίσης ως μία από τις οδοντιατρικές ειδικότητες στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπολοίπου κόσμου. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την απόκτηση της Ειδικότητας της Ορθοδοντικής απαιτείται τριετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή εκπαίδευση, πλήρους απασχόλησης, σε αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών, που στην χώρα μας υφίστανται στις Οδοντιατρικές Σχολές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όμως όλα τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Οδοντιατρικής, περιλαμβάνουν την εκπαίδευση των φοιτητών στο αντικείμενο της Ορθοδοντικής, έτσι ώστε ένας γενικός οδοντίατρος να μπορεί να διαχειριστεί περιστατικά με ανωμαλίες σύγκλεισης με τρόπο που βελτιώνει τη στοματική υγεία του ασθενούς. Οι μαθησιακοί στόχοι της προπτυχιακής εκπαίδευσης επικεντρώνονται στη δυνατότητα του γενικού οδοντιάτρου να αναγνωρίζει ασθενείς με συγκλεισιακά, σκελετικά ή/και λειτουργικά προβλήματα που θα επωφελούνταν από την ορθοδοντική θεραπεία και να προσδιορίζει παράγοντες ρίσκου ή καταστάσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε άλλα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία του στοματογναθικού συστήματος του ασθενούς.

Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Εργαστηρίου Ορθοδοντικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεώρησε ότι το παρόν σύγγραμμα μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα στην προπτυχιακή εκπαίδευση του μαθήματος της Ορθοδοντικής, σύμφωνα με τους ως άνω στόχους, και για αυτό το επέλεξε ως τέτοιο. Επιπλέον το βιβλίο αυτό έχει τύχει ιδιαίτερα θετικής κριτικής και για αυτό χρησιμοποιείται στην προπτυχιακή εκπαίδευση πολλών Ευρωπαϊκών Οδοντιατρικών Σχολών. Επιπλέον, με δεδομένη την σύντομη παρουσίαση όλων σχεδόν των στοιχείων της σύγχρονης Ορθοδοντικής Επιστήμης, το παρόν πόνημα αποτελεί ένα βασικό βιβλιογραφικό σημείο αναφοράς για κάθε οδοντίατρο, γενικό ή ειδικό, που ενδιαφέρεται να αναζητήσει χρήσιμες σχετικές πληροφορίες.

Ξεφυλλίστε τα περιεχόμενα και τις πρώτες σελίδες του βιβλίου

Εισαγωγή στην Ορθοδοντική

Επιπλέον Πληροφορίες

Σελίδες:

280

Βιβλιοδεσία:

Χαρτόδετο

ISBN:

978–960–98191–5–2