Κινητή Προσθετική – Μερικές Οδοντοστοιχίες

Κινητή Προσθετική – Μερικές Οδοντοστοιχίες

Οι γενικότερες εξελίξεις στον χώρο. της οδοντιατρικής και ειδικά της προ σθετικης, όπως τεχνολογικός εργασtη-ριακός εξοπλισμός, αποτυπωτικά, υλικά, κράμματα μετάλλων υλικά βάσεων και τεχνητΦν δοντιωνt εξασφάλισαν τα τελευταία πενήντα χρόνια’ αξιοζήλευτα αποτελέσματα στο χώρο κατασκευής μερικών οδονtοστοιχιών, έτσι ώστε η πρqσθετικ εργαqία να αποκαθιστά λειτουργικά και αισθητικά τον μερικά νωδό ασθενή χωρίς να προκαλεί ταυτόχρσνα βλάβες στους ιστούς στήριξης.

Περιγραφή

Μερικές Οδοντοστοιχίες είναι κινητές προσθέσεις, που κατασκευάζονται για να αντικαταστήσουν ένα ή περισσότερα φυσικά δόντια ή και όλα τα δόντια εκτός από ένα.

ΣΚΟΠΟΣ

  • Να συμπληρώσουν τα ελλείποντα φυσικά δόντια στο φραγμό αλλά κάι ελλείμματα σκληρών και μαλακ,ιον ιστwy (οqτούν- βλεννογόνος)·
  • Να αποκατααστήσουν τη διαταραχθείσα σύγκλειση
  • Να αποκαταστήσουν την αισθητική, τον έναρθρο λόγο αλλά και τη λειτουργία της μάσησης
  • Nα διατηρήσουν την υγεία των ιστών του στόματος και να εμποδίσουν την περαιτέρω επιδείνωση των συνεπειών που δημιούργησε η απώλεια ορισμένων φυσικών δοντιών.

Επιπλέον Πληροφορίες

Σελίδες:

248