Μαλακά και σκληρά επιστρώματα στην ΚΙΝΗΤΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Επιστρώματα θεωρούνται τα υλικά που τοποθετούνται στην εσωτερική επιφάνεια των κινητών προσθέσεων και έχουν σκοπό, την αποκατάσταση, της όσο το δυνατόν καλύτερης επαφής τους με τους υποκείμενους ιστούς, την καλύτερη κατανομή των πιέσεων και τη βελτίωση της λειτουργικής σταθερότητας.
Εμφανίστηκαν στην Οδοντιατρική πριν περίπου 70 χρόνια και αποτελούν ακόμα και σήμερα πεδίο έρευνας και εξέλιξης. Τα επιστρώματα ταξινομούνται ανάλογα με τη χημική τους σύνθεση, τον τρόπο πολυμερισμού και τη χρονική διάρκεια της κλινικής τους εφαρμογής. Αναλόγως με την ενδοτικότητά τους κατατάσσονται σε μαλακά και σκληρά επιστρώματα.

Περιγραφή

Με την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, την αύξηση των ατόμων τρίτης και τέταρτης ηλικίας και παρά τη θεαματική βελτίωση της στοματικής υγείας του πληθυσμού, ο αριθμός των ολικώς και μερικώς νωδών ασθενών συνεχίζει να είναι μεγάλος. Συνεπώς η προσθετική αποκατάσταση με κινητές προσθέσεις θα αποτελεί λύση ανάγκης ή και εκλογής για πολλά χρόνια ακόμα. Είναι γεγονός ότι τα πλέον ηλικιωμένα άτομα εκτός από τα πιθανά γενικά προβλήματα υγείας υφίστανται μεταβολές, τόσο στο στοματικό βλεννογόνο, όσο και στο υποκείμενο οστούν. Με τη μακροχρόνια χρήση οι κινητές προσθέσεις δεν ανταποκρίνονται στους σκοπούς κατασκευής τους. Η πιο συχνή επίπτωση είναι η απώλεια της ορθής επαφής της βάσης της κινητής πρόσθεσης με τους υποκείμενους ιστούς με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων, τη μειωμένη λειτουργική της σταθερότητα και την πρόκληση δυσανεξίας και μορφολογικών μεταβολών στον βλεννογόνο. Η αποκατάσταση της ορθής επαφής της βάσης της κινητής πρόσθεσης με την επιφάνεια έδρασης της πολλές φορές δεν είναι επιθυμητό να επιτευχθεί με την κατασκευή νέων προσθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές είναι αναγκαία η τροποποίηση των υπαρχόντων κινητών προσθέσεων με τη χρήση επιστρωμάτων.

Τα επιστρώματα αναμφισβήτητα αποτελούν ένα χρήσιμο θεραπευτικό μέσο στις σύγχρονες κλινικές απαιτήσεις της Κινητής Προσθετικής. Η γνώση των ιδιοτήτων τους, των εγγενών ατελειών και των μειονεκτημάτων τους, θεωρείται ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή επιλογή και εφαρμογή τους στην καθημερινή πράξη. Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιαστούν οι δυνατότητες εφαρμογής των επιστρωμάτων κινητών προσθέσεων με βάση τις ιδιότητες που χαρακτηρίζουν τα σύγχρονα υλικά, να αναφερθούν τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρήση τους, όσον αφορά στην ευκολία χειρισμού, την λειτουργικότητά τους, την αισθητική και κυρίως την άνεση του ασθενούς.

Περιγράφονται αναλυτικά οι περιπτώσεις της άμεσης εφαρμογής των επιστρωμάτων από τον οδοντίατρο στο ιατρείο, διαδικασία που αποτελεί μη χρονοβόρα και χαμηλού κόστους εναλλακτική λύση, σε ασθενείς όπου απαιτείται η άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργικής σταθερότητας. Επίσης περιγράφονται επιλεκτικά διαδικασίες έμμεσης εφαρμογής των επιστρωμάτων τόσο σε κλινικό όσο και σε εργαστηριακό επίπεδο. Παρατίθενται 148 φωτογραφίες, με αναλυτική επεξήγηση της κάθε μιας και την παρεμβολή μικρών σχολίων, όπου κρίνεται απαραίτητο, για την καλύτερη κατανόηση της όλης διαδικασίας.

Ξεφυλλίστε τα περιεχόμενα και τις πρώτες σελίδες του βιβλίου
Μαλακά και Σκληρά Επιστρώματα

Επιπλέον Πληροφορίες

Σελίδες:

80

Βιβλιοδεσία:

Σκληρόδετο

ISBN:

978-618-82774-3-4