Σύγχρονες βιολογικές προσεγγίσεις στην κλινική Οδοντιατρική & Εμφυτευματολογία Matrix CGF-CD34+

Οι θεραπείες αναγέννησης των ιστών αποτελούν σήμερα πρωταρχικό στόχο για ολόκληρη την επιστημονική κοινότητα. Οι προσπάθειες ανακατασκευής μιας τόσο πολύπλοκης δομής οδήγησαν στην πολυετή έρευνα και στην σκληρή εργασία κλινικών ιατρών και ερευνητών με αποτελέσματα πολύ ελπιδοφόρα για την ανθρωπότητα.

Κωδικός: 0047 Συγγραφέας/είς: Ιωάννης Π. Γεωργακόπουλος

Περιγραφή

Στην Οδοντιατρική, με την εφαρμογή της GBR (Guided Bone Regeneration) και της GTR (Guided tissue regeneration), αναπτύχθηκαν πολλά νέα υλικά με απώτερο σκοπό την αναγέννηση μέσω βιοδιέγερσης. Αυτό που καταφέρνουν ωστόσο είναι να δρουν κυρίως ως υλικά πλήρωσης του χώρου στον οποίο τοποθετούνται. Αυτά τα υλικά που αντιπροσωπεύουν την ιστορία της κατευθυνόμενης οστικής αναγέννησης έχουν κάτι κοινό: δεν είναι «ζωντανά». Παρόλο που από κάποιους το γεγονός αυτό δεν θεωρείται σημαντικό, για την επίτευξη μιας πραγματικής οστικής αναγέννησης είναι εντούτοις απολύτως ουσιώδες. Οι παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή συνδέονται με τις βιοχημικές διεργασίες των ιστών κάθε ασθενούς, όπου κύριο ρόλο κατέχουν οι αυξητικοί παράγοντες.

Τελευταία αυξάνει παγκοσμίως η πεποίθηση ότι οι επεμβάσεις αναγέννησης των ιστών δεν είναι απολύτως προβλέψιμες. Πολύ συχνά στην εμφυτευματολογία μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα θεραπείας, διάθεση μεγάλων χρηματικών ποσών, επεμβάσεις με χρήση γενικής αναισθησίας και αντιμετώπιση μετεγχειρητικών επιπλοκών, δεν υπάρχει επαρκές οστό για την τοποθέτηση των επιθυμητών εμφυτευμάτων. Αυτή η διαπίστωση αλλά και οι όλο αυξανόμενες τάσεις για ατραυματική χειρουργική και επίτευξη ανώδυνης μετεγχειρητικής πορείας οδηγεί σήμερα τους οδοντιάτρους στο να ανακαλύπτουν και να χρησιμοποιούν ποιο σύγχρονες τεχνικές εκμεταλλευόμενοι ιδιότητες των αυξητικών παραγόντων και μεθόδους της μοριακής βιολογίας. Η τεχνική DentistEdu IPG που αναφέρεται, για πρώτη φορά, σε αυτό το εγχειρίδιο εκφράζει αυτή ακριβώς την προσπάθεια.

Την τελευταία δεκαετία αρκετοί πρωτοπόροι οδοντίατροι χρησιμοποιούν και διαχειρίζονται τους αυξητικούς παράγοντες διαπιστώνοντας στην κλινική πράξη όλο και περισσότερο τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στην ιστική αναγέννηση. Από την έως τώρα πείρα μας και τα ερευνητικά δεδομένα θεωρείται πολύ καλύτερη και ασφαλέστερη η περισυλλογή αυξητικών παραγόντων από τους ιστούς του ιδίου του ασθενούς την ώρα της επέμβασης, και ο ιστός τον όποιο μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα είναι αναμφίβολα το αίμα. Για τον σκοπό αυτόν πολλές τεχνικές και προϊόντα έχουν προταθεί και χρησιμοποιηθεί, όμως κανένα από αυτά τα συστήματα δεν στέφτηκε από πλήρη επιτυχία, επειδή δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την δυναμική ολόκληρου του αίματος, αυτό ακριβώς που επιδιώκουν οι συμπυκνωμένοι αυξητικοί παράγοντες CGF, χρησιμοποιώντας όχι μόνο την φυγοκέντριση, αλλά και τον διαχωρισμό των κυττάρων.

Είναι πλέον δεδομένος και ο σημαντικός ρόλος των βλαστοκυττάρων στην σύγχρονη ιατρική και ίσως πλησιάζει η ώρα για την χρήση τους σε πολλούς τομείς της οδοντιατρικής επιστήμης, με την εφαρμογή τους τόσο στην στοματική κοιλότητα όσο και στην περιστοματική περιοχή. Στο παρόν εγχειρίδιο αναφέρονται οι πρόσφατες κλινικές εφαρμογές των συμπυκνωμένων αυξητικών παραγόντων CGF και των βλαστοκυττάρων CD34+ στην οδοντιατρική. Γίνεται μια προσπάθεια ενημέρωσης του σύγχρονου οδοντιάτρου ως προς τον τρόπο παραγωγής και διαχείρισης τους προς όφελος των ασθενών του και κατ επέκταση του ιδίου. Επίσης παρουσιάζεται η τεχνική DentistEdu IPG, μετά από κλινική έρευνα τεσσάρων ετών, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί περατωμένη. Είναι αναγκαίο η προσπάθεια να συνεχιστεί, προκειμένου να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα της χρήσης της. Επισημαίνεται επίσης ότι θεωρείται απαραίτητη η θεωρητική και κλινική εκπαίδευση για όποιον επιθυμεί να εφαρμόσει αυτές τις διαδικασίες.

Ξεφυλλίστε τα περιεχόμενα και τις πρώτες σελίδες του βιβλίου
Σύγχρονες βιολογικές προσεγγίσεις στην κλινική Οδοντιατρική & Εμφυτευματολογία Matrix CGF-CD34+

Επιπλέον Πληροφορίες

Σελίδες:

128

Βιβλιοδεσία:

Χαρτόδετο